Informacja RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: GEMMA Maciej Gąsiorek, Leszek Mlekodaj Sp. o z.z., ul. Góra Libertowska 16, NIP: 679-20-35-884, Regon: 351143621, tel.:122703276, adres e-mail: gemma@gemmaoleje.pl
  2. Celem zbierania danych jest realizacja transakcji kupna-sprzedaży na portalu internetowym, realizowanie umów handlowych z partnerami oraz w celach podatkowo-rachunkowych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji kupna-sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie transakcji handlowej.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tj. firmom świadczącym usługi przewozowe. Odbiorcami danych będą też instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.