Procedura reklamacyjna

Reklamacja dostawy lub zwrot produktów

Jeżeli jest coś nie tak z dostawą towaru lub jeżeli pojawiła się
konieczności zwrotu produktów prosimy skorzystać z poniższego
formularza. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście
lub przesłać drogą elektroniczną na adres gemma@gemmaoleje.pl .

Formularz reklamacji dostawy lub
zwrotu produktów w formacie PDF

(do wypełnienia ręcznie)

Formularz reklamacji dostawy lub
zwrotu produktów w formacie XLS

(do wypełnienia na komputerze)

Reklamacja części i akumulatorów

Jeżeli zakupiona w Gemma część lub akumulator wymaga
reklamacji prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście
lub przesłać drogą elektroniczną na adres gemma@gemmaoleje.pl .

Formularz reklamacji części
lub akumulatora w formacie PDF

(do wypełnienia ręcznie)

Formularz reklamacji części
lub akumulatora w formacie XLS

(do wypełnienia na komputerze)